جامعه

 
 

معلولانی که به حساب نیامدند! – طرح مذهبی

روزنامه شهروند – فروغ فکری: در سرشماری ‌سال گذشته، معلولان شمارش نشدند و ماموران سرشماری از ساکنان هیچ خانه‌ای نپرسیدند که آیا معلولی در این خانه زندگی می‌کند یا نه


خشم‌ اجتماعی، زمینه‌ساز رفتارهای ناهنجار در جامعه – طرح مذهبی

روزنامه قانون: «الو… الو… اورژانس؟ آقای دکتر یه مریض بدحال داریم؛ قلبش نمی‌زنه… نبض نداره.


چرا برخی سربازها خودکشی می‌کنند؟ – طرح مذهبی

روزنامه شهروند: درست بعد از تعطیلات سه‌روزه عاشورای ۹۶، از «محمدحسین» عکسی با لبخندی درشت باقی ماند که با چهره‌ای شاد و لبخندی ثابت از رفقایش می‌خواست حلالش کنند


آزاد ارمکی: یا سکوت می‌کنیم یا رادیکالیم – طرح مذهبی

روزنامه آرمان: مدت زیادی از آغاز به کار دولت دوازدهم نگذشته است و تاکنون مسائل حوزه اجتماعی آن‌چنان که باید و شاید مورد رسیدگی قرار نگرفته‌‌اند