آداب رستوران رفتن در کشورهای دنیا – طرح مذهبی

وب سایت خبر آنلاین:  به عنوان یک گردشگر اگر درباره آداب غذاخوردن مقصد موردنظرتان آگاهی داشته باشید آن گاه می توانید بدون جلب توجه افراد در رستوران مورد نظرتان-واقع در مقصد- به راحتی و با آرامش غذا را نوش جان کنید

Read More »

اخذ عوارض از شهروندان، درآمد پایدار نیست – طرح مذهبی

خبرگزاری ایلنا: عضو شورای شهر تهران گفت: اخذ عوارض از شهروندان ایجاد و توسعه درآمد پایدار شهری محسوب نمی‌شود. محمد مهدی تندگویان در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به گزارش معاونت مالی شهرداری درباره بدهی‌ها و میزان درآمد پایدار شهرداری گفت: در 12 سال گذشته شما فقط توانسته‌اید 3 درصد درآمد پایدار در شهر …

Read More »

استراتژی های دولت برای جلوگیری از کودک آزاری – طرح مذهبی

روزنامه آرمان نوشت: نظرات حبیب ا… مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره اقدامات انجام شده در این سازمان برای ارتقای امنیت و رفاه کودکان کشور در سال‌های اخیر آمار کودک آزاری‌ها افزایش نیافته، بلکه حساسیت نهادهای اجتماعی نسبت به این قضیه افزایش یافته است

Read More »