بهمن, ۱۳۹۶

 

شاگردی یا کار کودک؛ پایان فرهنگ مهارت‌آموزی در ایران – طرح مذهبی

مجله مروارید – یکتا آرمانی، آرش خاموشی: پدرم از هر کاری کمی بلد بود. پیچ و مهره ها و شیرهای آب خانه را خودش تعمیر می کرد، از سر و صدای ماشین سر در می آورد و حتی می دانست شیرینی گردویی را چطور درست می کنند


راه حلی برای کاهش گرما و سرمای جهانی – طرح مذهبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که با سبک کردن ساختمان ها، جاده ها و سایر زیرساخت ها در مناطق پر جمعیت، تغییر کشت و استفاده از شیوه های کشاورزی بدون شخم می توان گرما و یا سرمای بیش از حد و ناگهانی هوا را که از پیامدهای گرمایش زمین است، به میزان قابل توجهی کاهش داد


– طرح مذهبی

باستان شناسان چینی موفق به کشف بقایای ساختمانی شدند که ظاهرا دپارتمان یا استودیو موسیقی دودمان کین در حدود ۲۲۰۰ سال پیش بوده است


کشف دومین شهر زیرزمینی در اصفهان – طرح مذهبی

دومین “دستکند” پناهگاه زیرزمینی زیربافت شهری (شهر زیرزمینی) در کاوش های باستان شناسی در شمال استان اصفهان کشف شد